• 1

  Class Videos | Nā Wahine Koa (September 2020)

  • Nā Wahine Koa 9-06-20

  • Nā Wahine Koa 9-09-20

  • Nā Wahine Koa 9-13-20

  • Nā Wahine Koa 9-16-20

 • 2

  Class Videos | Nā Wahine Koa (October 2020)

  • Nā Wahine Koa 10-07-20

  • Nā Wahine Koa 10-11-20

  • Nā Wahine Koa 10-14-20

  • Nā Wahine Koa 10-18-20

  • Nā Wahine Koa 10-21-20

  • Nā Wahine Koa 10-25-20

  • Nā Wahine Koa 10-28-20

 • 3

  Class Videos | Nā Wahine Koa (November 2020)

  • Nā Wahine Koa 11-01-20

  • Nā Wahine Koa 11-04-20

  • Nā Wahine Koa 11-08-20

  • Nā Wahine Koa 11-11-20

  • Nā Wahine Koa 11-15-20

  • Nā Wahine Koa 11-18-20

  • Nā Wahine Koa 11-22-20

 • 4

  Class Videos | Nā Wahine Koa (December 2020)

  • Nā Wahine Koa 12-02-20

  • Nā Wahine Koa 12-06-20

  • Nā Wahine Koa 12-09-20

  • Nā Wahine Koa 12-13-20

  • Nā Wahine Koa 12-16-20 (Metaphysical Portion Not Recorded)

  • Nā Wahine Koa 12-20-20

 • 5

  Class Videos | Nā Wahine Koa (January 2021)

  • Nā Wahine Koa 1-6-21

  • Nā Wahine Koa 1-10-21 (‘Ūniki/Walker)

  • Nā Wahine Koa WL1 WL2 1-13-21

  • Nā Wahine Koa WL3 1-14-21

  • Nā Wahine Koa 1-17-21

  • Nā Wahine Koa WL2 1-20-21

  • Nā Wahine Koa WL3 1-21-21