• 1

  Class Videos | Nā Wahine Koa (September 2020)

  • Nā Wahine Koa 9-06-20

  • Nā Wahine Koa 9-09-20

  • Nā Wahine Koa 9-13-20

  • Nā Wahine Koa 9-16-20

 • 2

  Class Videos | Nā Wahine Koa (October 2020)

  • Nā Wahine Koa 10-07-20

  • Nā Wahine Koa 10-11-20

  • Nā Wahine Koa 10-14-20

  • Nā Wahine Koa 10-18-20

  • Nā Wahine Koa 10-21-20

  • Nā Wahine Koa 10-25-20

  • Nā Wahine Koa 10-28-20

 • 3

  Class Videos | Nā Wahine Koa (November 2020)

  • Nā Wahine Koa 11-01-20

  • Nā Wahine Koa 11-04-20

  • Nā Wahine Koa 11-08-20

  • Nā Wahine Koa 11-11-20

  • Nā Wahine Koa 11-15-20

  • Nā Wahine Koa 11-18-20

  • Nā Wahine Koa 11-22-20

 • 4

  Class Videos | Nā Wahine Koa (December 2020)

  • Nā Wahine Koa 12-02-20

  • Nā Wahine Koa 12-06-20

  • Nā Wahine Koa 12-09-20

  • Nā Wahine Koa 12-13-20

  • Nā Wahine Koa 12-16-20 (Metaphysical Portion Not Recorded)

  • Nā Wahine Koa 12-20-20

 • 5

  Class Videos | Nā Wahine Koa (January 2021)

  • Nā Wahine Koa 1-6-21

  • Nā Wahine Koa 1-10-21 (‘Ūniki/Walker)

  • Nā Wahine Koa WL1 WL2 1-13-21

  • Nā Wahine Koa WL3 1-14-21

  • Nā Wahine Koa 1-17-21

  • Nā Wahine Koa WL2 1-20-21

  • Nā Wahine Koa WL3 1-21-21

  • Nā Wahine Koa 1-24-21

  • Nā Wahine Koa WL2 1-27-21

  • Nā Wahine Koa WL3 1-28-21

  • Nā Wahine Koa 1-31-21

 • 6

  Class Videos | Nā Wahine Koa (February 2021)

  • Nā Wahine Koa WL2 2-03-21

  • Nā Wahine Koa WL3 2-04-21

  • Nā Wahine Koa 2-07-21

  • Nā Wahine Koa WL2 2-10-21

  • Nā Wahine Koa WL3 2-11-21

  • Nā Wahine Koa 2-14-21

  • Nā Wahine Koa WL2 2-17-21

  • Nā Wahine Koa 2-21-21

  • Nā Wahine Koa WL2 2-24-21

  • Nā Wahine Koa 2-28-21

 • 7

  Class Videos | Nā Wahine Koa (March 2021)

  • Nā Wahine Koa WL2 3-03-21

  • Nā Wahine Koa WL3 3-04-21

  • Nā Wahine Koa 3-07-21

  • Nā Wahine Koa WL2 3-10-21

  • Nā Wahine Koa WL3 3-11-21

  • Nā Wahine Koa 3-14-21

  • Nā Wahine Koa WL2 3-17-21 (From O'ahu)

  • Nā Wahine Koa 3-21-21 (From O'ahu)

  • Nā Wahine Koa 3-28-21 (From O'ahu)

 • 8

  Class Videos | Nā Wahine Koa (April 2021)

  • Nā Wahine Koa WL3 4-01-21 (From O'ahu)

  • Nā Wahine Koa WL2 4-07-21

  • Nā Wahine Koa WL3 4-08-21

  • Nā Wahine Koa 4-11-21

  • Nā Wahine Koa WL2 4-14-21

  • Nā Wahine Koa WL3 4-15-21

  • Nā Wahine Koa 4-18-21 (Sexual Assault Survival Workshop)

  • Nā Wahine Koa 4-25-21 (Firearms Safety & Training)

  • Nā Wahine Koa WL2 4-28-21

  • Nā Wahine Koa WL3 4-29-21

 • 9

  Class Videos | Nā Wahine Koa (May 2021)

  • Nā Wahine Koa 5-02-21

  • Nā Wahine Koa WL2 5-05-21

  • Nā Wahine Koa WL2 5-12-21

  • Nā Wahine Koa WL3 5-13-21

  • Nā Wahine Koa 5-16-21 (First Response Medicine)

  • Nā Wahine Koa WL3 5-20-21

  • Nā Wahine Koa 5-23-21 (Koa Heather W - Hormones)

 • 10

  Class Videos | Nā Wahine Koa (June 2021)

  • Nā Wahine Koa WL2 6-02-21

  • Nā Wahine Koa WL3 6-03-21

  • Nā Wahine Koa 6-06-21

  • Nā Wahine Koa WL2 6-09-21

  • Nā Wahine Koa WL3 6-10-21

  • Nā Wahine Koa 6-13-21

  • Nā Wahine Koa WL2 6-16-21

  • Nā Wahine Koa 6-20-21

  • Nā Wahine Koa WL2 6-23-21

  • Nā Wahine Koa WL3 6-24-21

  • Nā Wahine Koa 6-27-21

  • Nā Wahine Koa WL2 6-30-21

 • 11

  Class Videos | Nā Wahine Koa (July 2021)

  • Nā Wahine Koa - Koa Led Class - 7-18-21

  • Nā Wahine Koa 7-25-21

 • 12

  Class Videos | Nā Wahine Koa (August 2021)

  • Nā Wahine 8-01-21

  • Nā Wahine 8-08-21

  • Nā Wahine 8-15-21

  • Nā Wahine 8-22-21

  • Nā Wahine 8-29-21